Surve Lokasi Sungai Surat Di Desa Lengkong Batangan Oleh DPU Akan Di Normalisasi.

Lengkong 18 Agustus 2020.

Di Desa Lengkong  Kecamatan Batangan Kabupaten Pati ada kegiatan surve lokasi kali/sungai Surat dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pati. Dalam waktu tidak lama lagi akan di laksanakan pengerukan sungai  dengan memapakai alat berat.

Petani sangat senang ada Surve, sebab mereka sudah menduga sebentar lagi akan ada pekerjaan pengerukan yang akan di laksanakan pengerukan itulah harapan mereka  para petani tambak garam rakyat.

Sebab setelah adanya  pengerukan, saluran air mereka  akan lancar dari  laut masuk ke lahan-lahan mereka tanpa memakai alat pompa berupa diesel untuk menaikkan air laut ke tambak-tambak mereka.

Para petani mengatakan bahwa masih ada satu permintaan kepada Petugas DPU yang melakukan Surve yang belum terkabulkan  yaitu memohon bantuan dalam pembuatan jalan produksi yang selama ini yang menjadi keinginan masyarakat Desa Lengkong Kecamatan Batangan.

Sebab akses jalan produksi yang sempit masih tanah pada waktu musim penghujan petani tidak bisa menjual hasil panennya sehingga harapan mendapatkan hasil panennya sia-sia karena hasl panen tidak dapat terjual. Jalan  produksi tidak hanya dipakai untuk petani garam saja melainkan digunakan petani tambak ikan  sebab akses jalan sama dengan akses jalan yang dilalui oleh petani garam.

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan